Midtals Skytteforening

VIGTIG MEDDELELSE

 Attesten SKV 6 forefindes på dgi.dk/skv6

Der afholdes våbeneftersyn i klubben

Mandag den 13. marts 2023 kl. 18.30

 

GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling i Ketting klubhus

Tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00

Hertugskydning er aflyst i år og i årene fremad indtil andet bliver meddelt.